Strefa biurowa

Aplikuj

1. Wniosek o przyznanie powierzchni biurowej

2. Informacje ogólne

3. Opis działalności

4. Załączniki

5. Regulamin i polityka prywatności

  1. Wniosek o przyznanie powierzchni biurowej

  Cześć!

  Poniższy formularz dotyczy przyznania powierzchni biurowej STARTERa. Prosimy o jego uważne uzupełnienie oraz zweryfikowanie poprawności danych przed wysłaniem. Jeśli dane pole Ciebie nie dotyczy wpisz "-".

  Na początek określ rodzaj wniosku, a potem już z górki.

  Wybierz rodzaj wniosku


  2. Informacje ogólne

  Dane firmy


  W przypadku CEIDG numerem identyfikacyjnym jest NIP


  Wymagany format: 00.00.X

  Dane osobowe


  Opcjonalnie


  Opcjonalnie

  Dane adresowe

  Adres zamieszkania

  Adres korespondencyjny

  Dane kontaktowe


  Wymagany prawidłowy numer telefonu!


  Wymagany prawidłowy adres email!


  3. Opis działalności

  Branża w jakiej działasz lub zamierzasz działać.

  Opcjonalnie


  4. Załączniki

  Załącz plik z prezentacją


  Akceptowane formaty plików: .ppt, .pdf, .pptx Maksymalny rozmiar pliku: 8MB

  Link do filmu


  Opcjonalnie


  5. Regulamin i polityka prywatności

  Oświadczenia

  Zwracam się o przyjęcie do Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER prowadzonego przy ul. Lęborskiej 3b, 80-386 Gdańsk.

  Oświadczam, że:
  1) nie prowadzę działalności z naruszeniem przepisów o nieuczciwej konkurencji,
  2) nie prowadzę działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych,
  3) nie prowadzę działalności gospodarczej zajmującej się produkcją lub handlem wyrobów alkoholowych, tytoniowych, substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) i innych budzących wątpliwości natury etycznej.

  Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, iż nie rzadziej niż co 6 miesięcy będę musiał poddać się ocenie mojego rozwoju i stopnia realizacji założeń dot. prowadzonej działalności przedstawionych we Wniosku, którą przeprowadzi wyznaczony przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości opiekun klienta.

  Zwracam się o przyjęcie do Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER prowadzonego przy ul. Lęborskiej 3b, 80-386 Gdańsk.

  Oświadczam, że:
  1) nie prowadzę działalności z naruszeniem przepisów o nieuczciwej konkurencji,
  2) nie prowadzę działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych,
  3) nie prowadzę działalności gospodarczej zajmującej się produkcją lub handlem wyrobów alkoholowych, tytoniowych, substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) i innych budzących wątpliwości natury etycznej.

  Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, iż nie rzadziej niż co 6 miesięcy będę musiał poddać się ocenie mojego rozwoju i stopnia realizacji założeń dot. prowadzonej działalności przedstawionych we Wniosku, którą przeprowadzi wyznaczony przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości opiekun klienta.

  Polityka prywatności

  Zwracam się o przyjęcie do Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER prowadzonego przy ul. Lęborskiej 3b, 80-386 Gdańsk.

  Oświadczam, że:
  1) nie prowadzę działalności z naruszeniem przepisów o nieuczciwej konkurencji,
  2) nie prowadzę działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych,
  3) nie prowadzę działalności gospodarczej zajmującej się produkcją lub handlem wyrobów alkoholowych, tytoniowych, substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) i innych budzących wątpliwości natury etycznej.

  Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, iż nie rzadziej niż co 6 miesięcy będę musiał poddać się ocenie mojego rozwoju i stopnia realizacji założeń dot. prowadzonej działalności przedstawionych we Wniosku, którą przeprowadzi wyznaczony przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości opiekun klienta.

  Zwracam się o przyjęcie do Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER prowadzonego przy ul. Lęborskiej 3b, 80-386 Gdańsk.

  Oświadczam, że:
  1) nie prowadzę działalności z naruszeniem przepisów o nieuczciwej konkurencji,
  2) nie prowadzę działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych,
  3) nie prowadzę działalności gospodarczej zajmującej się produkcją lub handlem wyrobów alkoholowych, tytoniowych, substancji psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) i innych budzących wątpliwości natury etycznej.

  Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, iż nie rzadziej niż co 6 miesięcy będę musiał poddać się ocenie mojego rozwoju i stopnia realizacji założeń dot. prowadzonej działalności przedstawionych we Wniosku, którą przeprowadzi wyznaczony przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości opiekun klienta.

  Skąd dowiedziałeś się o Starterze?

  Ostatnia sprawa! Będzie nam bardzo miło, jeśli powiesz nam, skąd dowiedziałeś się o naszej ofercie.

  Opcjonalnie


  Uwaga!


  PRZEDSIĘBIORCY:
  1) wpis do CEIDG lub odpis z KRS lub innego rejestru,
  2) potwierdzenie zawarcia umowy spółki z o.o. w postaci elektronicznej, o ile w tej formie umowa spółki została zawarta
  3) w przypadku spółki kapitałowej w organizacji oraz spółki cywilnej kserokopia umowy spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione,
  4) w przypadku Stowarzyszenia kserokopia Statutu Stowarzyszenia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione
  5) w przypadku osób fizycznych działających w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości lub podmiotów o podobnej formule 
 kserokopia umowa z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości lub podmiotem o podobnej formule potwierdzona za zgodność z 
 oryginałem przez osoby upoważnione


  OSOBY FIZYCZNE:
  Oświadczenie o zgodzie na weryfikację niefigurowania w Krajowym Rejestrze Długów jako dłużnik.
  Prosimy o odpowiednio wczesne skompletowanie niezbędnych dokumentów (w tym uwzględnienie okresu oczekiwania na ich wydanie przez właściwe instytucje), by nie przekroczyć terminów wskazanych w Zasadach korzystania ze Wsparcia Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.