Projekty UE

DIGI-INCLUSION

Projekt „DIGI-INCLUSION - To reduce social exclusion by bridging the digital divide” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego URBACT IV.Celem projektu DIGI-INCLUSION jest zmniejszenie wykluczenia społecznego poprzez zmniejszenie przepaści cyfrowej. Sieć DIGI-INCLUSION tworzy 9 partnerów z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Grecji, Rumunii, Łotwy, Polski, Francji i Bośni i Hercegowiny. Dzięki różnym transnarodowym wymianom, sieciowemu uczeniu się i działaniom lokalnym, partnerzy poprawią integrację cyfrową w regionach.Całkowita wartość projektu €850 000.00Projekt realizowany w okresie 01.06.2023- 31.12.2025 r.

Dostępność cyfrowa

Dowiedz się więcej

IN-Symbiosis

Projekt „Industrial Symbiosis efficiency for sustainable solutions in South Baltic area” realizowany w ramach Programu Interreg South Baltic.Projekt realizowany w fazie "seed money" jest wstępnym etapem mającym na celu pogłębianie między partnerami umiejętności, wiedzy i przygotowania narzędzi z obszaru symbiozy przemysłowej.Całkowita wartość projektu 40 000 euro. Projekt realizowany w okresie 01.03.-30.06.2023

Przedsiębiorcy
Networking
Green econmomy

Dowiedz się więcej

BSR Go-abroad

Dzięki projektowi BSR Go-abroad będziemy mogli zaproponować konkretne działania mikroprzedsiębiorstwom, które myślą o internacjonalizacji swojej działalności.

rynek międzynarodowy
małe i średnie przedsiębiorstwa
internacjonalizacja

Dowiedz się więcej

Pomorski Broker Eksportowy

Wieloletni projekt, którego celem jest wsparcie pomorskich przedsiębiorców w działaniach eksportowych, poprzez specjalistyczne seminaria, misje i wydarzenia gospodarcze.Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to ok. 84,08 mln pln. ponad 64 mln PLN stanowi dotacja ze środków Unii Europejskiej.

eksport
małe i średnie firmy

Dowiedz się więcej

BluAct II

BluAct to sieć 4 europejskich miast portowych (Pireus, Gdańsk, Koper i Boulogne-sur-Mer), której celem jest wymiana dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości związanej z niebieską gospodarką.Projekt: „URBACT III Transfer Networks Second Wave – BluAct 2nd Wave”, w ramach Programu Operacyjnego URBACT III (URBACT III Operational Programme). Dofinansowanie UE w wysokości 425 151.20 EUR

startupy
konkurs

Dowiedz się więcej

Poland Prize

To program akceleracyjny, którego celem była pomoc zagranicznym startupom w zaistnieniu w Polsce. Dzięki Poland Prize młode startupy miały szansę na zdobycie wsparcia ekspertów, a najlepszy z nich nagrodę wysokości 50 tys. USD na rozwój swojego biznesu.

startupy
szkoleniaolenia
akceleracja

Dowiedz się więcej

SB Bridge

Projekt edukacyjny skierowany do młodzieży ze szkół technicznych i zawodowych oraz studentów. Jego celem jest promocja ekologicznych rozwiązań podczas młodzieżowych obozów i olimpiad.

młodzież
edukacja przedsiębiorcza

Dowiedz się więcej