Szkoła Dialogu już po raz czwarty ma miejsce we wiosennym kalendarzu działań Gdańska. Tematyką, jak poprzednio, jest wsparcie działań edukacyjnych i wytyczenie nowych celów i rozwiązań, które przysłużą się lepszemu funkcjonowaniu świata edukacji. Tegoroczną edycję zorganizowano w siedzibie Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.