One Step Service

Planujesz otworzyć własną firmę i chcesz wiedzieć, od czego musisz zacząć? Potrzebujesz wsparcia w zrozumieniu procedur i przygotowaniu odpowiednich dokumentów?

A może już masz własny biznes, ale chcesz zmienić jego formę prawną, zatrudnić pracowników z zagranicy lub znaleźć nowe źródła finansowania?

Skorzystaj z naszej DARMOWEJ usługi – udzielimy ci wszystkich niezbędnych informacji, pomagających w założeniu lub rozwoju twojej działalności!

One Step Service
One Step Service
Konsultujemy w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.
One Step Service
Wskazujemy miejsca i granty wspierające rozwój biznesu.
One Step Service
Informujemy o wszystkich niezbędnych procedurach przy założeniu firmy.
One Step Service
Informujemy o procedurach wizowych.
One Step Service
Dodatkowo zapraszamy na konsultacje z specjalistami z dziedziny prawa, księgowości i marketingu.

One Step Service

Naszą wizją jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w rozwoju nie tylko lokalnym, ale także zagranicznym klientom, którzy chcą rozpocząć swoją działalność lub otworzyć oddział swojej firmy w Gdańsku.

Wspieramy w zakresie łączenia biznesów, budowania kontaktów między przedsiębiorstwami, ułatwiamy komunikację oraz szerzymy wiedzę technologiczną przez doradztwo techniczne oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań projektowych.

Sfinansowano ze środków Miasta Gdańska.
Wypełnij formularz

Chcesz skorzystać z One Step Service?

Sprawdź, do kogo kierujemy usługi:

  • startupy oraz freelancerzy, którzy zamierzają założyć działalność gospodarczą na terenie miasta Gdańsk
  • przedsiębiorcy, startupy, którzy funkcjonują na rynku i zamierzają otworzyć oddział swojej firmy na terenie miasta Gdańsk
  • firmy z sektora MŚP, które znajduja się na etapie weryfikacji pomysłu biznesowego (posiadają MVP – minimum viable product)
  • zarejestrowane firmy
Masz pytania? Skontaktuj się z nami:
+48 58 731 65 75

Pomorski ekosystem startupowy

InvestIn Pomerania

investinpomerania.pl/

Pomaga inwestorom realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. W regionie pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego....

Pomaga inwestorom realizować projekty inwestycyjne na Pomorzu. W regionie pełni funkcję „jednego okienka”, udzielając wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Agencja Rozwoju Gdyni

arg.gdynia.pl

Agencja Rozwoju Gdyni wszechstronnie wspiera rozwój Miasta Gdyni. Świadczy usługi na rzecz wspólnoty samorządowej, a także tworzy warunki aktywizacji gospodarczej....

Agencja Rozwoju Gdyni wszechstronnie wspiera rozwój Miasta Gdyni. Świadczy usługi na rzecz wspólnoty samorządowej, a także tworzy warunki aktywizacji gospodarczej. Kreuje nowe miejsca pracy. Zajmuje się promocją oraz prowadzeniem innej działalności ważnej dla rozwoju Miasta Gdyni. Buduje, a następnie administruje oraz zarządza budynkami będącymi obiektami kultury.

Agencja Rozwoju Pomorza

www.arp.gda.pl

Agencja Rozwoju Pomorza działa na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza. Wspiera pomorską przedsiębiorczość i lokalne samorządy. Inicjuje i wspiera przedsięwzięcia gospodarcze...

Agencja Rozwoju Pomorza działa na rzecz harmonijnego rozwoju Pomorza. Wspiera pomorską przedsiębiorczość i lokalne samorządy. Inicjuje i wspiera przedsięwzięcia gospodarcze o znaczeniu regionalnym. Obsługuje Fundusze Europejskie dla małych i średnich firm oraz instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości. Zajmuje się promocją gospodarczą regionu, w tym pozyskiwanie i obsługa inwestorów zagranicznych.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – oddział w Gdańsku

aip.link/coworki/gdansk/

Prowadzi szkolenia, mentoringi lub luźne spotkania networkingowe. Daje możliwość rejestracji swojej firmy pod adresem siedziby spółki AIP i równoczesne wykorzystanie...

Prowadzi szkolenia, mentoringi lub luźne spotkania networkingowe. Daje możliwość rejestracji swojej firmy pod adresem siedziby spółki AIP i równoczesne wykorzystanie ich numeru NIP.

Biuro Karier Politechniki Gdańskiej

pg.edu.pl/biuro-karier

Z usług Biura Karier mogą korzystać bezpłatnie wszyscy studenci i absolwenci Politechniki Gdańskiej oraz pracodawcy. Biuro Karier oferuje bazę ofert...

Z usług Biura Karier mogą korzystać bezpłatnie wszyscy studenci i absolwenci Politechniki Gdańskiej oraz pracodawcy. Biuro Karier oferuje bazę ofert pracy, staży i praktyk zawodowych. Zapewnia pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. Umożliwia zbadanie kompetencji miękkich i predyspozycji zawodowych. Zapewnia pomoc w planowaniu ścieżek kariery zawodowej.

Black Pearls VS

blackpearls.vc

Black Pearls VC jest firmą typu venture capital na wczesnym etapie, która koncentruje się na inwestycjach typu seed, post-seed i...

Black Pearls VC jest firmą typu venture capital na wczesnym etapie, która koncentruje się na inwestycjach typu seed, post-seed i Series A w wiodących start-upach technologicznych z Europy Północnej i Środkowej.

Business Angel Seedfund

seedfund.pl

Business Angel Seedfund Inwestuje w innowacje. Współpracuje m.in. z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Lewiatan Business Angels, Oxford Innovation (OXIN) i Oxford...

Business Angel Seedfund Inwestuje w innowacje. Współpracuje m.in. z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Lewiatan Business Angels, Oxford Innovation (OXIN) i Oxford Investment Opportunity Network (OION).

Centrum Nowych Kompetencji

cnkom.pl

CNK jest niezależnym podmiotem, który zgromadził grupę innowatorów, techników, instruktorów, którzy razem tworzą centrum szkolenia przyszłych pracowników portowych....

CNK jest niezależnym podmiotem, który zgromadził grupę innowatorów, techników, instruktorów, którzy razem tworzą centrum szkolenia przyszłych pracowników portowych.

Centrum Transferu Technologii GUMed

naukaibiznes.gumed.edu.pl

Wspieranie transferu wiedzy i osiągnięć naukowych oraz ich promocja wśród organizacji gospodarczych w zakresie komercjalizacji....

Wspieranie transferu wiedzy i osiągnięć naukowych oraz ich promocja wśród organizacji gospodarczych w zakresie komercjalizacji.

Centrum Transferu Technologii UG

ctt.ug.edu.pl

Zajmuje się wspieraniem pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych oraz jednostki organizacyjne UG w przygotowaniu ofert w zakresie komercjalizacji badań i transferu...

Zajmuje się wspieraniem pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych oraz jednostki organizacyjne UG w przygotowaniu ofert w zakresie komercjalizacji badań i transferu technologii. Współpracuje z zespołami naukowymi w zakresie poszukiwania odbiorców technologii. Opracowuje zasady komercjalizacji i uczestnictwa w procesach komercjalizacji.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej

ctwt.pg.edu.pl

Jest to jednostka ogólnouczelniana Politechniki Gdańskiej, powołana w celu zarządzania wynikami prac badawczych prowadzonych w uczelni. Zajmuje się realizacją współpracy...

Jest to jednostka ogólnouczelniana Politechniki Gdańskiej, powołana w celu zarządzania wynikami prac badawczych prowadzonych w uczelni. Zajmuje się realizacją współpracy z otoczeniem gospodarczym. Wspiera przedsiębiorczość akademicką.

Departament Rozwoju Gospodarczego UMWP

pomorskie.eu/departamenty/departament-rozwoju-gospodarczego

Zajmuje się analizą sytuacji gospodarczej województwa, w tym innowacyjność. Zajmuje się pozyskiwaniem kapitału inwestycyjnego. Jest odpowiedzialny za promocję gospodarczą regionu...

Zajmuje się analizą sytuacji gospodarczej województwa, w tym innowacyjność. Zajmuje się pozyskiwaniem kapitału inwestycyjnego. Jest odpowiedzialny za promocję gospodarczą regionu oraz analizę dokumentów dotyczącą planowania energetycznego gmin. Przygotowuje i gromadzi dokumentację dotyczącą Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.

Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

dp.tczew.pl

To miejsce, gdzie można dokonać rejestracji firmy oraz zasięgnąć porad i konsultacji. Posiadają dostępną strefę coworkingu. Jest przedsięwzięciem Gminy w...

To miejsce, gdzie można dokonać rejestracji firmy oraz zasięgnąć porad i konsultacji. Posiadają dostępną strefę coworkingu. Jest przedsięwzięciem Gminy w zakresie wspierania działających oraz zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców na obszarze powiatu tczewskiego.

Fundacja Gospodarcza

fungo.com.pl

Działalność Fundacji Gospodarczej polega na kompleksowym wsparciu przedsiębiorczości, głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zajmują się rozwojem kadr, jak...

Działalność Fundacji Gospodarczej polega na kompleksowym wsparciu przedsiębiorczości, głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zajmują się rozwojem kadr, jak również doradztwem zawodowym i aktywizacją zawodową skierowaną do młodzieży, osób poszukujących pracy oraz osób pragnących zmieniać lub rozwijać swoje kompetencje.

Gdański Park Naukowo Technologiczny

gpnt.pl

Park to miejsce, gdzie spotyka się nauka, technologia i biznes. Ośrodek wspierający przedsiębiorczość tworzy przyjazny do rozwoju firm ekosystem, łączy...

Park to miejsce, gdzie spotyka się nauka, technologia i biznes. Ośrodek wspierający przedsiębiorczość tworzy przyjazny do rozwoju firm ekosystem, łączy naukę z biznesem oraz stymuluje innowacyjną przedsiębiorczość. Wspiera startupy, firmy bazujące na unikalnym pomyśle.

Gdyński Ikubator Przesiębiorczości

www.inkubator-gdynia.pl

Celem projektu „Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości" jest wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także wspieranie działalności na...

Celem projektu „Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości" jest wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także wspieranie działalności na etapie startu oraz w pierwszych latach działalności.

InnoBaltica

www.innobaltica.pl

Instytucja zajmująca się nowoczesnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi....

Instytucja zajmująca się nowoczesnymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

InvestGda Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego

investgda.pl

Zajmuje się tworzeniem optymalnych warunków rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na terenie miasta. Polepsza jakości życia i poziomu funkcjonowania mieszkańców oraz...

Zajmuje się tworzeniem optymalnych warunków rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności na terenie miasta. Polepsza jakości życia i poziomu funkcjonowania mieszkańców oraz lokalnych społeczności. Odpowiada za kompleksowe wsparcie polskich i zagranicznych inwestorów oraz promocję projektów Miasta Gdańsk oraz obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot. Zajmuje się również doradztwem inwestycyjnym i finansowym.

Kaszubski Fundusz Przedsiębiorczości

kaszubski-fundusz.pl

Zajmują się udzielaniem pożyczek ze środków publicznych Województwa Pomorskiego z pomocą de minimis ...

Zajmują się udzielaniem pożyczek ze środków publicznych Województwa Pomorskiego z pomocą de minimis

Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM

www.inkubatorkartuzy.com.pl

Zapewnia pomoc w rozwinięciu się pomysłom w przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwom w samodzielne i efektywne firmy. Tworzy korzystne warunki dla powstawania...

Zapewnia pomoc w rozwinięciu się pomysłom w przedsiębiorstwa, a przedsiębiorstwom w samodzielne i efektywne firmy. Tworzy korzystne warunki dla powstawania nowych miejsc pracy poprzez wspieranie funkcjonowania i rozwoju nowych, innowacyjnych, małych przedsiębiorstw zlokalizowanych w obiektach Inkubatora. Łagodzi istotne bariery funkcjonowania małych przedsiębiorstw i stworzenie warunków do efektywnej ich działalności.

Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny

kppt.pl

Wspiera powstawanie i rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych. Sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości oraz budowie gospodarki opartej na wiedzy. Inicjuje międzyregionalne i międzynarodowe współprace przedsiębiorców....

Wspiera powstawanie i rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych. Sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości oraz budowie gospodarki opartej na wiedzy. Inicjuje międzyregionalne i międzynarodowe współprace przedsiębiorców. Sprzyja powstawaniu nowych przedsiębiorstw sektora MŚP. Prowadzi szkolenia i inne formy pomocy osobom poszukującym nowej tożsamości zawodowej.

Loża Gdańska Business Centre Club

www.bcc.org.pl/loze-regionalne/loza-gdanska

Klub przedsiębiorców aktywnie kreujący rzeczywistość gospodarczą. Tworzy organizację kompetentną, etyczną i relacyjną. Wspiera swoich członków i zapewnia możliwości rozwoju, dzieli...

Klub przedsiębiorców aktywnie kreujący rzeczywistość gospodarczą. Tworzy organizację kompetentną, etyczną i relacyjną. Wspiera swoich członków i zapewnia możliwości rozwoju, dzieli się wiedzą i doświadczeniem. Integruje ludzi biznesu i tworzy elitarną przestrzeń do nawiązywania wartościowych kontaktów.

Nadwiślańskie Centrum Biznesu

Zajmuje się wspieraniem rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości. Gwarantuje klientom najlepsze narzędzia do zakładania i...

Zajmuje się wspieraniem rozwoju lokalnego i regionalnego poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości. Gwarantuje klientom najlepsze narzędzia do zakładania i rozwijania biznesu. Realizuje swoje zadania świadcząc usługi finansowe, doradcze i informacyjne dla startupów i doświadczonych firm.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego w Słupsku

parr.slupsk.pl

Zapewnia harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Inicjuje promowanie i wspieranie...

Zapewnia harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Inicjuje promowanie i wspieranie działań służących rozwojowi regionalnemu poprzez świadczenie najwyższej jakości usług.

www.pfp.gda.pl

...

Pomorski Fundusz Pożyczkowy

interizon.pl

Zajmuje się wspieraniem rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsięwzięć mających na celu rozwój województwa pomorskiego poprzez ułatwianie dostępu...

Zajmuje się wspieraniem rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsięwzięć mających na celu rozwój województwa pomorskiego poprzez ułatwianie dostępu do finansowania dłużnego, w drodze udzielania pożyczek. Wspiera wszelkie przedsięwzięcia i inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości, w tym również w dziedzinie ekonomii społecznej.

Pomorski Klaster ICT Interizon

Stwarza szczególnie korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i...

Stwarza szczególnie korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników klastra. Zajmuje się rozwojem innowacyjnych produktów i usług w ramach interdyscyplinarnych projektów.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

ppnt.pl

Hub organizacji biznesowo-naukowych. Zajmuje się aktywnym wspieraniem i tworzeniem warunków do rozwoju inicjatyw i projektów opartych o wysokie technologie. Jest...

Hub organizacji biznesowo-naukowych. Zajmuje się aktywnym wspieraniem i tworzeniem warunków do rozwoju inicjatyw i projektów opartych o wysokie technologie. Jest to miejsce spotkań i wymiany myśli przedsiębiorców, projektantów, naukowców, pasjonatów. Firmy oraz zespoły merytoryczne wspierają środowisko młodych przedsiębiorców oraz studentów.

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych

pracodawcypomorza.pl

Zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez udzielanie poręczeń kredytów, pożyczek,...

Zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców z segmentu MSP w zakresie zwiększania dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania, poprzez udzielanie poręczeń kredytów, pożyczek, leasingów i wadiów przetargowych.

rigp.pl

...

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Odpowiada za łączenie biznesowych możliwości regionu z potrzebami rynku. Jest partnerem w budowaniu silnych przedsiębiorstw, aktywnego samorządu i nowoczesnej nauki....

Odpowiada za łączenie biznesowych możliwości regionu z potrzebami rynku. Jest partnerem w budowaniu silnych przedsiębiorstw, aktywnego samorządu i nowoczesnej nauki. Wspiera lokalną gospodarkę, stawiając na integrację, wymianę myśli i edukację. Współtworzy z samorządami strategię rozwoju regionu, budowanie platformy wzajemnych działań i doświadczeń integrujących biznes i samorządy oraz lokalną społeczność.

Słupski Inkubator Technologiczny

sit.slupsk.p

Zajmuje się wynajem biur, coworkingu, a także zapewnia wsparcie przedsiębiorczości....

Zajmuje się wynajem biur, coworkingu, a także zapewnia wsparcie przedsiębiorczości.

Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość"

Program akceleracyjny dla startupów, młodych firm technologicznych programistów i zespołów naukowych. Łączy startupy i korporacje....

Program akceleracyjny dla startupów, młodych firm technologicznych programistów i zespołów naukowych. Łączy startupy i korporacje.

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku

swp.gda.pl

Odpowiada za wspomaganie rozwoju gospodarczego, rozwój przedsiębiorczości oraz promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy....

Odpowiada za wspomaganie rozwoju gospodarczego, rozwój przedsiębiorczości oraz promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

pomorskie.eu

Zajmuje się usprawnieniem i unowocześnieniem administracji publicznej....

Zajmuje się usprawnieniem i unowocześnieniem administracji publicznej.

Formularz dla klientów One Step Service    Pomorski ekosystem startupowy

    „Morze możliwości 2020” – to przewodnik dla startupów po pomorskim ekosystemie biznesu, który stanowi kompendium wiedzy dla każdego przedsiębiorcy.
    Pobierz przewodnik