O projekcie

Zapraszamy Państwa szkołę do udziału w czwartej edycji projektu Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości: „In Business” skierowanego do gdańskich szkół polegającym na organizacji nowatorskich spotkań z przedsiębiorcami w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości „STARTER”. Celem projektu jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych, pro aktywnych oraz sprzyjanie w podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

 

W ramach Projektu zapraszamy do udziału w spotkaniach do wyboru
odbywających się w czterech cyklach tematycznych

Zapraszamy klasy na spotkanie z naszymi gośćmi w formie interaktywnego wykładu lub projekcji filmu wraz z dyskusją (w jednym spotkaniu uczestniczyć mogą trzy klasy, jedna klasa może uczestniczyć w 1 spotkaniu z danego cyklu).

Własna firma na wyciągnięcie ręki

Wypromuj się!

To temat, którego zadaniem jest promocja samozatrudnienia i rozwijanie swojej ścieżki edukacyjnej w tym kierunku już od lat szkolnych. Założenie własnej firmy często wydaje się młodym ludziom zadaniem karkołomnym, poza ich zasięgiem, na które nie mają środków finansowych. Poprzez spotkania z ciekawymi przedsiębiorcami, którzy opowiedzą młodzieży o swojej ścieżce sukcesu, o zmaganiach z zakładaniem pierwszego biznesu chcemy wskazać samozatrudnienie jako jedną z opcji kreowania swojej kariery.
W trakcie spotkań odpowiemy m. in. na następujące pytania: Dlaczego warto podjąć wyzwanie, wyjść ze swojej strefy komfortu i wziąć los w swoje ręce? Jak powstawały najciekawsze start-up’y w Gdańsku? Co zdecydowało o sukcesie? Jak radzić sobie z ewentualną porażką? Jak zacząć bez posiadania zaplecza finansowego?
Opowiadać będą przedsiębiorcy, założyciele i współtwórcy gdańskich i trójmiejskich start-up’ów i firm.

Jednym z podstawowych problemów młodych osób rozpoczynających poszukiwanie pracy jest brak umiejętności zaprezentowania swoich atutów pracodawcy. W cyklu dotyczącym promocji poruszone zostaną kwestie kreowania własnego wizerunku oraz promocji marki.
Budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby w życiu zawodowym czyli wykreowanie takiej postawy, która pozwoli nam uchodzić za osobę kompetentną jest bardzo istotne zwłaszcza w sytuacji rozmowy rekrutacyjnej. To często moment, który może zaważyć na całej naszej dalszej karierze. Jak skutecznie prezentować siebie i swoje pomysły czyli budować swój personal brand? Jakich błędów unikać? Jak zjednać sobie rozmówce? Jak bezpiecznie kreować wizerunek w sieci?
Spotkania dotyczące autoprezentacji i marki przeprowadzone zostaną przez przedstawicieli agencji reklamowych, ekspertów z zakresu social media praz blogerów i innych przedstawicieli branży mediowo-reklamowej, którzy opowiedzą o najciekawszych „casach” i strategiach i metodach promocji.

Nowe oblicza biznesu

Urzeczywistnić marzenia

Jesteśmy uczestnikami tworzącego się społeczeństwa informacyjnego, w którym posługiwanie się nowymi technologiami staje się kluczem do sukcesu zawodowego. Wyłonienie się branż kluczowych dla regionu tworzy ponadto zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w dziedzinach, które nie są przybliżane młodym ludziom w toku edukacji formalnej. Dlatego w ramach cyklu wyjaśniamy uczestnikom nowe terminologie oraz trendy biznesowe. Ta część spotkań ma także na celu przedstawienie branż kluczowych dla regionu oraz dla strategii Inkubatora STARTER. O swojej pracy opowiedzą przedstawiciele m.in. branż kreatywnych, e-commerce i ICT.
W trakcie spotkań odpowiemy na następujące pytania: Jak tworzy się design? Co kryje się za popularnym skrótem ICT? Co to są innowacje? Czym są branże kreatywne a czym startupy?

Ważnym elementem spotkań jest motywowanie uczestników do podejmowania różnych działań pro przedsiębiorczych i aktywności pozaszkolnych. Urzeczywistnienie aspiracji młodych ludzi to społecznie bezcenny proces. Dynamicznie zmieniające się realia zmuszają młodych ludzi do otwartości, elastyczności i kreatywności. Do poszerzania swoich kompetencji poza edukacją szkolną.
Przedsiębiorczość to, poza wiedzą, przede wszystkim postawa życiowa, poczucie sprawczości, aktywność społeczna i osobista. Nic tak nie inspiruje do zmiany i działania jak pozytywne przykłady osób podobnych do nas, którym już się udało. W tym cyklu zaprosimy młodych liderów i młode liderki przedsiębiorczości. Opowiedzą oni o tym dlaczego warto się angażować, być liderem dla siebie i innych. Przekażą wskazówki służące zwiększaniu aktywności, samodzielności i mobilności osób młodych.
W trakcie spotkań odpowiemy na pytania: Dlaczego warto robić więcej? Jakie kompetencje można zdobyć angażując się w aktywności pozaszkolną czy wolontariat? Jak dobrze komunikować się w grupie? Jak samodzielnie i umiejętnie organizować sobie pracę? Jak być elastycznym czyli czy potrafię dostosowywać się do zmian? Jak sprawić żeby nauka i zdobywanie nowych kompetencji było prostsze, bardziej efektywne i… przyjemne?

 

Więcej informacji o wykładach interaktywnych i prelegentkach i prelegentach znajdziesz w zakładace Wykłady.

 

Zapraszamy również na zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży!

W ramach trzeciej edycji projektu odbędzie się:

  • 13 zajęć warsztatowych dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
    Więcej informacji na temat zajęć warsztatowych dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdziesz w zakładce Warsztaty > Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
  • 18 zajęć warsztatowych dla dzieci we szkół podstawowych (klasy 0-6)
    Więcej informacji na temat zajęć warsztatowych dla dzieci ze szkół podstawowych znajdziesz w zakładce Warsztaty > Szkoły podstawowe.

 

Umiejętność twórczego myślenia to ta szczególna właściwość, z którą rodzi się każdy z nas. To dzięki niej potrafimy rozwiązywać nierozwiązywalne problemy, tworzyć nowe wartości, optymalizować i zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. To dzięki niej możemy w przyszłości stworzyć firmę, która odniesie sukces i uczyni z nas ludzi spełnionych i szczęśliwych.

 

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Gdańsk.

 

Serdecznie zapraszamy

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER

www.inkubatorstarter.pl